+32 (0) 472/94.99.71 info@kitesurf.be

Algemene voorwaarden

Door u in te schrijven op de cursussen en stages van kitesurf.be/ (Surf and fly) bevestigt u de kennisname en aanvaarding van de onderstaande voorwaarden. De cursus maakt deel uit van een contractuele overeenkomst tussen enerzijds de deelnemer aan de opleidingscursus en anderzijds Extreme Sports VZW de organisator (Surf And Fly).

Introductie

De cursussen verlopen per groep van maximum 2 leerlingen per lesgever (uitgenomen voor de 1° modules, zes leerlingen maximum) met alle veiligheidsmogelijkheden van toepassing.

 

Doelstellingen van de school

Het doel van de opleiding is het aanleren van de handelingen en de kennis van de kite om een autonome vooruitgang mogelijk te maken. Met autonoom bedoelen we de kennis om risico’s in te schatten en zelf de desbetreffende beslissingen te kunnen nemen. Elke klant krijgt een opleiding zodat een eigen, autonome, verant woordelijke en veilige beoefening mogelijk wordt voor hem zelf en voor de andere beoefenaars.

Licentie

Lesgevers zijn aangesloten (gewaarborgde monitor) bij de Internationale federatie van kitesurf IKO (International Kitesurf Organisation).

 

Annulering

Een annulering door de klant minder dan 10U voor de aanvang van de les die door hem was gevalideerd zijn niet toegelaten. De les wordt dan aanschouwd als zijnde volledig gegeven.

 

 Weersomstandigheden

De school is in geen geval verantwoordelijk voor de weersomstandigheden die ontoepasselijk zouden zijn voor het beoefenen van het kiten.
De verantwoordelijken en de lesgevers van Surf and Fly beoordelen elke avond de weersomstandigheden door middel van verschillende internet weersvoorspellingsites. Deze analyse zal de beslissing van de lesgevers oriënteren voor het bevestigen van de cursus.

 

Verhuur materiaal

De huurder is ten allen tijde verantwoordelijk voor zichzelf en het uitgeleende materiaal. In geval van schade zal de huurder de herstellingskost voor zijn rekening nemen en in geval de schade meer dan 50€ bedraagt het materiaal aankopen aan 50% van de nieuwprijs OF 150€ waardevermindering betalen.

 

Verzekeringen

Elke persoon die zich inschrijft voor een cursus bij Surf and Fly zal verzekerd worden voor hun CIVIELE VERANTWOORDELIJKHEID tijdens de cursus (we zijn niet verantwoordelijk voor letsels die opgelopen worden tijdens het volgen van de lessen). De leerling is ervan op de hoogte dat kitesurfen een risicovolle sport is en men bijgevolg de organisator niet aansprakelijk stelt voor dergelijke ongevallen/letsels . De civiele verantwoordelijkheid van Surf and Fly kan in geen geval betrokken worden buiten de cursus uren.

Deze verzekering is enkel geldig voor de stages/cursussen in onze school.

Verplichtingen van de deelnemers

Elke volwassen deelnemer en de ouders van onvolwassen deelnemers aanvaarden de risico’s die gepaard zijn aan het beoefenen van de sport. Promotionele vouchers (4 lessen promo) zijn 2 jaar geldig.

 

Verplichtingen VAN Surf and Fly

Surf and Fly verplicht zich tot het aanleveren van aangepast materiaal (kites, boards, wetsuits, harnas, helm, impact vest) tijdens de cursus en tot het naleven van de deontologische regels voor de kwaliteit van het ontvangst, opleiding, hygiëne en veiligheid.

Tarieven

Al onze tarieven omvatten een verzekering civiele verantwoordelijkheid, gebruik van materiaal en de lesgever. Surf and Fly heeft het recht en de mogelijkheid om op elk moment de condities en cursus tarieven aan te passen. Al onze tarieven zijn beschikbaar op onze website www.kitesurf.be

 

Inschrijvingsvoorwaarden

Kunnen zwemmen en zich goed voelen in een zeeomgeving is een voorwaarde alvorens men zich kan inschrijven voor een kitecursus. Men moet minstens 18 jaar oud zijn. Elke deelnemer verklaart in goede fysiek conditie te zijn voor het beoefenen van kite. Voor jongeren tot 18 jaar is een schriftelijk akkoord van de ouders verplicht.

 

Bongobon

De lessen aangeboden in het kader van Bongobon gaan door van zodra er 4 deelnemers zijn.

In 90% van de gevallen zijn er steeds voldoende deelnemers om deze lessen ieder weekend te laten doorgaan indien de weersomstandigheden dit toelaten.